logo

Prázdny košík

Ponúkame vám najnovšie knihy o Požitaví. Nájdete iba v našom internetovom obchode.

Kategórie produktov

O nás

O nás

FONTIS - občianske združenie vzniklo dňa 17. mája 2000. Hlavným cieľom združenia je podpora slovenskej kultúry a uchovávanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva Slovenskej republiky.

Oblasti činnosti združenia:

  • podpora slovenskej kultúry, uchovávanie a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, mapovanie histórie,
  • vydávanie knižných publikácii,
  • ochrana životného prostredia, propagácia zdravého životného štýlu,
  • starostlivosť o marginalizované skupiny – deti, ženy, seniori, národnostné a rasové menšiny žijúce v SR,
  • podpora zdravia a športu.

viac informácii: www.fontis.zitava.sk

zitava logo zitava logo hastrman logo