Podmienky ochrany osobných údajov

 

Sme FONTIS – občianske združenie, Lúky 1112/13, 95201 Vráble, IČO: 36109118.

Prevádzkujeme E-shop na webových stránkach www.obchod.zitava.sk.

Pre poskytovanie predaja tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I.                Spracovanie osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov v prípade použitie kontaktného formuláru

Ak sa dopytujete na naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom kontaktného formuláru. Ide o: Meno a Priezvisko, E-mailová adresa a informácie o tovare a službách, ktorých sa Váš dopyt týka.

     

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez neho kvôli ďalšej dohode týkajúcej sa tovaru a služieb.

 Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – dohoda o jednaní o zmluve, resp. zabezpečenie opatrení pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.

 Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie jeden rok od našej poslednej komunikácie.

 

Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: Meno, Priezvisko, Adresa, E-mailová adresa, Telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme naplnili Našu Zmluvu – dodali Vám Nás Tovar. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme tiež komunikovať o stave Vašej objednávky, prípadne o reklamácii alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavenie reklamácie).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas obdobia plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

Newslettre (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste nakupujúcim zákazníkom a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme Vašu e-mailovú adresu na rozposlanie našich noviniek.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Tri a pol roka od Vášho posledného nákupu. Z rozposielanie sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese fontis@zitava.sk.

 

II.              Kto sa k dátam dostane?

 

Vaše dáta zostanú u nás. Aj napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú, pretože nám pomáhajú s prevádzkou nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ: 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25 395)
  • spoločnosti, ktoré sa podieľajú na expedícii tovaru: Slovenská pošta, a.s. (Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, www.posta.sk)
  • spoločnosti, ktoré sa podieľajú na expedícii tovaru: Packeta Slovakia s. r. o. (Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B, www.packeta.sk)

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III.            Čo by ste ešte mali vedieť?

 

V našej spoločnosti nemáme menovaného zástupcu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovanie alebo profilovania.

Ak máte otázky k osobným údajom, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: fontis@zitava.sk.

IV.           Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

Nariadenie GDPR vám dáva mimo iného právo obrátiť sa na nás a požadovať informácie, ako vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovanie osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nepracujeme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.obchod.zitava.sk.