Novinka Tip

Slovenské synagógy na starých pohľadniciach (Slovak synagogues on old postcards)

€30

Najnovšia kniha v našej ponuke, z ktorej sa veľmi tešíme. Kniha prezentuje viac ako 120 slovenských synagóg na pohľadniciach, niektoré už dávno zabudnuté, mnohé dávno zmiznuté z mapy Slovenska. Začítajte sa do tejto jedinečnej knihy a pripomeňte si dávnu históriu na starých pohľadniciach.

Text je v slovenskom aj anglickom jazyku.

The newest book in our offer, which we are very excited about. The book presents more than 120 Slovak synagogues on postcards, some long forgotten, many long since disappeared from the map of Slovakia. Read this unique book and remember ancient history on old postcards.

The text is in Slovak and English.

Kategória: Knihy a publikácie

Vďaka záľube autorov knihy - filokartii "sa podarilo zachovať pohľady na mnohé historické budovy - synagógy. Mnohé boli zbúrané počas druhej svetovej vojny a vari ešte viac ich zmizlo z mapy Slovenska počas socializmu. Pôvodne existovalo na slovenskom historickom území v rôznych obdobiach vyše šesťsto židovských modlitebných stánkov."

Thanks to the hobby of the authors of the book - deltiology", it was possible to preserve views of many historical buildings - synagogues. Many of them were demolished during the Second World War, and probably even more of them disappeared from the map of Slovakia during socialism. Originally, there were more than six hundred Jewish prayer booths in various periods in the Slovak historical territory."

 

Autori / Authors: Jozef Dukes, Eugene Slutsky

 

Počet strán / Number of pages: 147 
Text: slovenský / English
Rozmery/ Format: 210 x 300 mm
Vydavateľ / Publisher: FONTIS - občianske združenie
Rok vydania / Year of publication: 2023